"Język maszyn" - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

"Język maszyn"

Projekty edukacyjne

„Język maszyn"


Programowanie w obrębie współczesnej wiedzy zajmuje szczególne miejsce. Z jednej strony rozwija podstawowe umiejętności logiczno-algorytmiczno-matematyczne, z drugiej zaś programowanie ma praktyczne zastosowanie w życiu społecznym i gospodarczym. Trudno o taką sferę społeczną, naukową czy artystyczną, w której nie wykorzystywano by komputera i programowania. Projekt język maszyn ma za zadanie wprowadzić uczniów w świat programów komputerowych i zapoznania ich z takimi pojęciami jak zmienna, algorytm, pętla, funkcja, procedura czy program. W trakcie zajęć uczymy się porozumiewać z komputerem za pomocą aplikacji „Kolo", która w sposób graficzny zaznajamia kursantów z tematyką programowania, by przejść następnie do bardziej wymagającej „Mrówki", działającej w środowisku GuiOctawe. Zajęcia „Języka maszyn" mają za zadanie wspomóc rozwój umiejętności logiczno-matematycznych, a w tym umiejętności analizowania problemów, szukania rozwiązań (czyli tez stawiania hipotez i wyciągania wniosków) oraz optymalizacji tych rozwiązań.

Emil Wojciechowski 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego