"Mały mistrz" - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

"Mały mistrz"

Projekty edukacyjne

Projekt ,,Mały Mistrz’’

1 września 2014 r. rozpoczął się w 330 szkołach Dolnego Śląska program Mały Mistrz. Nasza szkoła także do niego przystąpiła. Uatrakcyjni on zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas pierwszych. Są one prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wspólnie z nauczycielem kultury fizycznej. Szkoła otrzymała do realizacji programu dwa komplety sprzętu sportowego. Dwa razy w ciągu roku: na przełomie września i października oraz na przełomie marca i kwietnia uczniowie uczestniczący w programie przechodzić będą test sprawności fizycznej a nauczyciele cały rok doskonalić będą swoje umiejętności metodyczne i merytoryczne w zakresie edukacji ruchowej. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego