Dyrekcja szkoły - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

Dyrekcja szkoły

Szkoła

Dyrektor szkoły
mgr Urszula Krasoń  

Wicedyrektor
mgr Piotr Małas

Nasza szkoła realizuje przede wszystkim swą misję humanistyczną. Bardzo wysokie kwalifikacje i kompetencje nauczycieli służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Szkoła ma za zadanie przygotować ucznia do dalszej edukacji i dorosłego życia. Wyposażamy swych absolwentów w przydatne umiejętności, wiedzę praktyczną i teoretyczną, w obraz świata, wzorce, modele, wartości i przekonania.
Dzięki dużej aktywności o pracy szkoły pisały media, a szkolne przedsięwzięcia emitowała regionalna telewizja. Uczniowie wiedzą, że mimo peryferyjnego położenia szkoła jest nowoczesna i nowocześnie edukuje.
Chcemy, aby każdy z naszych absolwentów pamiętał szkołę jako przyjazne miejsce, gdzie nabył wiele umiejętności, zyskał przyjaciół i spędził pasjonujące chwile.

Dyrekcja szkoły

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego