Informacje - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

Obiady

SZANOWNI RODZICE DZIECI KORZYSTAJACYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.


Każdy rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy na korzystanie przez dziecko z obiadów w ZS 10
Powyższe umowy zapewnią dzieciom możliwość jedzenia obiadów od pierwszego dnia każdego nowego miesiąca.

Przypominamy, iż rodzic zobowiązany jest dokonać wpłaty w całości za miesięczny abonament . Kwota za odpisy będzie podawana co miesiąc indywidualnie dla każdego ucznia.

Wpłaty za obiady należy dokonywać tylko od 1 do 5  dnia każdego miesiąca. W związku z dużą dopłatą do obiadów przez Gminę Wrocław, a co za tym idzie formą rozliczeniową dokonywaną przez Szkołę- proszę o nie wpłacanie pieniędzy w innym terminie niż podany wyżej.

Abonament za dany miesiąc zostanie wywieszony na obiadowej tablicy ogłoszeń.

Wpłaty za obiady należy dokonywać na:

Zespół Szkół Nr 10
ul. Wilanowska 31
51-206 Wrocław

Numer konta: 21 1020 5226 0000 6202 0418 6995

w tytule: za obiady za m-c…, imię i nazwisko dziecka, klasa

Wszelkie informacje o odpisach zgłaszać należy pod numer telefonu 780 107 934
do pani Anny Niemiec w godzinach od 8 do 9

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpłat proszę o kontakt z sekretariatem szkoły - 71 345-51-36

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego