Regulamin - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Obiady

                                   REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Nr 10 ( Szkoła Podstawowa Nr 44 i Gimnazjum Nr 11)

Rodzic podpisuje „Umowę o korzystaniu z obiadów w formie abonamentu".

Powyższa umowa zapewni dzieciom możliwość korzystania z obiadów od pierwszego dnia każdego nowego miesiąca.

Przypominamy, iż rodzic zobowiązany jest dokonać wpłaty (kwotę całkowitą) za miesięczny abonament  - minus odpisy.

Wpłaty za obiady należy dokonywać tylko przez pierwsze pięć dni każdego miesiąca (tj. od 2 do 6) W związku z dopłatą do obiadów przez Gminę Wrocław, a co za tym idzie formą rozliczeniową dokonywaną przez Szkołę
proszę o nie wpłacanie pieniędzy w innym terminie niż podany wyżej (nie dokonywać wpłat w dniach 29,30,31 kończącego się miesiąca na następny miesiąc).


W razie rezygnacji z obiadów należy zgłosić powyższy fakt do 25 dnia każdego miesiąca w formie pisemnej (wzór zamieszczony jest w umowie) tylko do sekretariatu Szkoły.
Jeżeli rodzic nie zgłosi rezygnacji zostanie obciążony kosztami za obiady.


Obiady są wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach od 11,30 do 14,00.

Opłatę za abonament należy wpłacać na konto Szkoły najpóźniej do dnia
6 każdego miesiąca na :
Zespół Szkół Nr 10   51-206 Wrocław, ul. Wilanowska 31
Numer konta: 21 1020 5226 0000 6202 0418 6995
Numer konta  podany  jest również w umowie, którą podpisują rodzice.

Wszelkie informacje o odpisach zgłaszać należy pod numer telefonu pracownika stołówki :
pani Anny Niemiec 780 107 934.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpłat, odpisów - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły
71 345-51-36


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego